Korak 1. Skidanje podataka sa kartice vozača traje cca 1 minut i 20 sek.

Nakon ubacivanja kartice vozača u čitač, TachoTerminal GPRS samostalno čita podatke i priprema ih za transfer. Nakon čitanja vozač može da vrati karticu u digitalni tahograf i nastavi vožnju.

vidi prezentaciju na YouTube

Korak 2. Transfer fajla sa kartice traje cca 1 minut i 30 sek.

Ugrađeni GPRS modem omogućuje slanje podataka sa svakog mesta na svetu. Trošak transfera sa Zapadne Evrope iznosi do 0,50 PLN po fajlu.

vidi prezentaciju na YouTube

Korak 3. Dostupni online izveštaji nakon 30 sek.

Nakon stavljanja kartice vozača u čitač, TachoTerminal GPRS samostalno čita podatke i priprema ih za transfer. Nakon čitanja vozač može da vrati karticu u digitalni tahograf i nastavi vožnju.

vidi prezentaciju na YouTube

Korak 4. Dostupni online izveštaji nakon 30 sek.

Nakon stavljanja kartice vozača u čitač, TachoTerminal GPRS samostalno čita podatke i priprema ih za transfer. Nakon čitanja vozač može da vrati karticu u digitalni tahograf i nastavi vožnju.

vidi prezentaciju na YouTube

Detaljne informacije

Korak 1. Čitanje podataka sa vozačke kartice (1 min. 20 sek.)

Skidanje podataka sa kartice vozača je vrlo jednostavno. Dovoljno je priključiti čitač TachoTerminal GPRS na automobilski punjač i upaljač u vozilu. Nakon spajanja uređaja na napajanje upali se zelena dioda i uređaj je spreman za rad. Staviti karticu vozača chipom dolje unutra čitača – tako da se gore vidi vozačeva fotografija. Nakon stavljanja kartice u čitač automatski počinje čitanje podataka što signalizuje žmiganje narandžaste diode i kratki zvučni signal. Ne moraš da stiskaš nikakve tastere – jednostavno pričekaj cca 80 sek. a svi podaci sa kartice će se upisati u unutrašnju memoriju čitača. O završenom zapisivanju fajla govori upaljena narandžasta dioda i dugi zvučni signal. U tom momentu vozač može da izvadi karticu i nastavi sa vožnjom.

Korak 2. Slanje fajla na server (1 min. 30 sek.)

Slanje fajla skinutog sa kartice vozača je potpuno automatsko. Transfer fajla signalizuje žmiganje plave diode. Kartica vozača ne mora biti unutra čitača, stoga vozač može da nastavi voziti. Za vreme slanja podataka ne sme da se odspoji napajanje čitača. Nakon 90 sek. fajl je na serveru FTP i automatski se arhivira. Nemoj zaboraviti na prethodnu konfiguraciju uređaja zavisno od primenjene telefonske SIM kartice.

Korak 3. Analiza radnog vremena vozača (1 min.)

Kada se fajl nalazi na serveru dispečer odnosno drugo lice odgovorno za monitoring rada vozača može da počne analizu fajla. Vreme trajanja ove faze zavisi o korišćenom softveru. Na primer, uz korišćenje sistema tachoPORT.net faza automatske analize zadnjih 29 dana aktivnosti vozača traje manje od 60 sek.

Korak 4. Obaveštavanje vozača (1 min.)

Nakon izvršene analize fajla vozač može da dobije informaciju putem SMS poruke. Usluga Alertera u sistemu tachoPORT.net šalje informacije o prekršajima napravljenim u zadnjih 29 dana i o iznosu obračunate administrativne kazne. Prema tome vozač je svestan kakva je skala prekršaja koje je počinio, prema standardima Uredbe EEC br. 561/2006 odnosno odredbama AETR međunarodnog ugovora. Kod svakodnevnog slanja fajlova, tvoj vozač može da dobije jednostavan i jasan raspored koji mu prikazuje radno vreme, pauze i odmor svakog dana u nedelji. Na primer, vozač može da dobije informaciju kada je počeo i završio raditi konkretnog dana, tako da može pravilno izračunati neophodne pauze i odmor u datom danu. Pošalji upit zašto je ova informacija bitna za tvoju firmu.

Mišljenje naših partnera

“TachoTerminal GPRS je unikatni uređaj u čitavoj EU. Zahvaljujući njemu transportna preduzeća stvarno mogu da planiraju i kontrolišu radno vreme vozača. Ujedno i ne plaćaju kazni!””

João Ferreira, Seepmode (Portugal)

“TachoTerminal je revolucija na tržištu IT usluga u transportu. Saobraćajne kontrolne službe su iznenađene mogućnostima ovih uređaja.”

Sylwia Mielnik, Infolab (Poljska)

“Dobro je pogledati čitavu liniju proizvoda TachoTerminal. Stvarno to su izvrsni i stabilni uređaji.”

Rafael Kanitzki, Hanover (Nemačka)

©2020 Copyright - TACHOLAB sp. z o.o.