Korak 1. Skidanje podataka sa kartice vozača traje 1 minut

Podaci sa kartice vozača se mogu čitati pomoću ugrađenog čitača smart card ili preko digitalnog tahografa. TachoTerminal PRO omogućuje čitanje fajla sa kartice firme, radioničke i kontrolne kartice.

vidi prezentaciju na YouTube

Korak 2. Kopiranje podataka sa digitalnog tahografa može trajati do 50 minuta

Za kopiranje podataka sa tahografa pomoću ključa TachoTerminal PRO potrebno je priključiti uređaj u komunikacioni port tahografa. Prethodno obrnuti ključ kontakt-brave i ugurati karticu preduzeća (kontrolnu ili radioničku) u slot br.2.

vidi prezentaciju na YouTube

Korak 3. Arhiviranje fajla

Dovoljno je spojiti TachoTerminal PRO sa kompjuterom pomoću USB ili izvaditi SD karticu iz čitača. Arhiviranje fajla sa vozačke kartice potrebno je da se obavi svakih 28 dana, a sa digitalnog tahografa svakih 90 dana.

vidi prezentaciju na YouTube

Korak 4. Konfiguracija čitača

Ukoliko trebaš da skineš podatke sa tahografa bez brzine odnosno za neki konkretan period, dovoljno je da se napravi odgovarajuća konfiguracija čitača. Konfiguracija je jednostavna – dovoljno je da se spoji čitač sa kompjuterom PC i uključi program za konfiguraciju.

vidi prezentaciju na YouTubeDetaljne informacije

Korak 1. Skidanje podataka sa kartice vozača (1 min.)

Dovoljno je TachoTerminal PRO spojiti na spoljno napajanje preko mini-USB kontakta, npr. kompjutera, automobilskog upaljača ili VU kontakt digitalnog tahografa. Pravilno napajanje signalizuje dioda „info”. U čitač staviti karticu chipom gore u smeru utora čitača. Za vreme skidanja podataka žmiga dioda tastera CARD. Proces čitanja podataka ne traje više od 60 sek. Ne zaboravi da se podaci sa kartice vozača trebaju skidati najmanje svakih 28 dana.

Korak 2. Arhiviranje fajla

Fajlovi skinuti sa kartice vozača zapisuju se na microSD kartici (do 4 GB) koja se može zameniti. Za kopiranje fajlova na kompjuter spojiti čitač pomoću USB kabla odnosno izvaditi microSD karticu i istu kopirati. Fajlovi zapisuju se u formatu usaglašenom sa Aneksom 1B Uredbe Saveta EEC br. 3821/85. Ukoliko se fajl skida sa kartice vozača u nazivu fajla na početku se nalazi slovo C. Zatim je ime i prezime vozača, broj njegove kartice, datum i vreme skidanja fajla. Primer naziva fajla: C_J_Nowak_123456678_20110120_1301 za podatke skinute sa kartice gdina Jana Nowaka dana 20. januara 2011.g. u 13:01 časova.

Korak 3. Skidanje podataka sa tahografa (do 50 min.)

Za skidanje podataka sa tahografa potrebno je doći u vozilo i staviti TachoTerminal PRO u komunikacionu utičnicu. U tahografu VDO Siemens DTCO utičnica se nalazi ispod displeja, među tasterima menija. U tahografu Stoneridge i ACTIA prvo treba da se izvadi spremnik papira, a kod tahografa EFKON kontakt se nalazi sa leve strane displeja. Nakon spajanja čitača TachoTerminal PRO uz tahograf uređaj automatski počinje čitanje podataka. Programisano je da u takvom modu rada skida se fajl sa kartice (stavljene u taho) i fajl iz memorije tahografa. Proces skidanja podataka prati žmiganje diode… Nakon završenog skidanja fajl se zapisuje na microSD kartici. MicroSD kartica može da se kopira nakon vađenja iste iz čitača odnosno spajanjem uređajaTachoTerminal PRO na kompjuter PC pomoću USB kontakta. Ne zaboravi da kartica preduzeća ne sadrži podataka o aktivnostima – za to je potrebno kopirati unutrašnju memoriju digitalnog tahografa u vozilu.

Korak 4. Konfiguracija čitača (5 min.)

Vreme skidanja podataka sa digitalnog tahografa zavisi od vremenskog perioda i vrste skidanih informacija. Isto tako je od značaja i tip digitalnog tahografa. 80% vremena zauzima skidanje podataka o brzini u zadnjih 24 časa vožnje vozila. Ako želiš brzo skinuti podatke dovoljno da pritisneš taster CONFIG pri spajanju čitača na tahograf. U takvoj konfiguraciji čitač skida neophodne informacije o aktivnostima vozača u periodu od zadnjeg skidanja (bez podataka o brzini). Za promenu konfiguracije pojedinačnih tastera uređaj TachoTerminal PRO treba spojiti na kompjuter PC pomoću USB kabla. U konfiguracionom programu postoji mogućnost konfiguracije vremenskog perioda i opsega informacija za taster CONFIG i za programiranje zadanog moda rada (bez korišćenja tastera).

Mišljenje naših partnera

“TachoTerminal GPRS je unikatni uređaj u čitavoj EU. Zahvaljujući njemu transportna preduzeća stvarno mogu da planiraju i kontrolišu radno vreme vozača. Ujedno i ne plaćaju kazni!””

João Ferreira, Seepmode (Portugal)

“TachoTerminal je revolucija na tržištu IT usluga u transportu. Saobraćajne kontrolne službe su iznenađene mogućnostima ovih uređaja.”

Sylwia Mielnik, Infolab (Poljska)

“Dobro je pogledati čitavu liniju proizvoda TachoTerminal. Stvarno to su izvrsni i stabilni uređaji.”

Rafael Kanitzki, Hanover (Nemačka)

©2020 Copyright - TACHOLAB sp. z o.o.